Cevher Hazırlama Anabilim Dalı
Kuruluşundan itibaren Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Hazırlama ağırlıklı bir program izlemektedir. Bu alanda ülkemizde en bilinen anabilim dalıdır.
• Mineral karakterizasyonu,
• Seramik hammaddelerinin zenginleştirilmesi,
• Boyut küçültme, eleme ve sınıflandırma,
• Sülfürlü minerallerin flotasyonu,
• Bor minerallerinin zenginleştirilmesi,
• Kömür yıkama teknolojileri,
• Cevher hazırlama birim işlemlerinin modelleme ve simülasyonu,
• Cevher ve kömür hazırlama devrelerinin tasarım ve optimizasyonu
konuları Cevher Hazırlama Anabilim Dalı'nın temel eğitim, araştırma ve geliştirme konuları olup, tüm bu konularda üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde projeler yürütmektedir.

Mühendislik Hizmetleri
Cevher Karakterizasyonu

Mineralojik ve Kimyasal Bileşimlerin Tayini, Proses Mineralojisi

Kırma, Öğütme ve Sınıflandırma Devresi Tasarımı

+ Kırıcı Önü Silo, Besleyici, Izgara, Elek ve Kırıcı Seçimi
+ Bilyalı, Çubuklu ve Otojen Değirmen Seçimi
+ Spiral Sınıflandırıcı ve Hidrosiklon Seçimi
+ Kırma, Öğütme ve Sınıflandırma Devrelerinde Madde Denkliğinin ve Ekipmanların Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi


Cevher Zenginleştirme Devre Tasarımı

+ Yerçekimiyle Zenginleştirme ile Ekipmanlarının Seçimi ve Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi (Ağır Ortam, Jig, Sallantılı Masa, Spiral, Daralan Oluk)
+ Manyetik Ayırma Ekipmanlarının Seçimi ve Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi (Düşük ve Yüksek Alan Şiddetli Yaş ve Kuru Manyetik Ayırıcılar)
+ Flotasyon Devresi Tasarımı ve Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi (Kimyasalların Türü ve Miktarı, Ph, Palp Yoğunluğu, Ekipmana Ait Parametrelerin Belirlenmesi, Ölçek Büyütme)
+ Susuzlandırma Devresi Tasarımı (Tikiner Tasarımı, Filtre ve Kurutucu Seçimi)
+ Ekipmanların Yerleştirilmesi ve Akışların Düzenlenmesi
+ Tesislerin Devreye Alınması
+ Teknik Personelin Eğitimi


Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Devrelerinde Performans Analizi ve Optimizasyon

+ Çalışmakta Olan Devrelerin Örneklenmesi
+ Devrelerde Madde Denkliğinin Hesaplanması
+ Performans Değerlendirme
+ Ekipmanların Matematiksel Modellerinin Oluşturulması
+ Devrelerin Simülasyon Yardımıyla İşlem Değişkenlerinin Etkilerinin Ortaya Konması
+ Optimum Çalışma Koşullarının ve Akımşemasının Belirlenmesi


Çimento Öğütme Devrelerinde Performans Analizi ve Optimizasyon

+ Çalışmakta Olan Devrelerin Örneklenmesi
+ Devrelerde Madde Denkliğinin Hesaplanması
+ Performans Değerlendirme
+ Ekipmanların Matematiksel Modellerinin Oluşturulması
+ Devrelerin Simülasyon Yardımıyla İşlem Değişkenlerinin Etkilerinin Ortaya Konması
+ Optimum Çalışma Koşullarının ve Akımşemasının Belirlenmesi


Kömür Hazırlama Devrelerinde Performans Analizi ve Optimizasyon

+ Çalışmakta Olan Devrelerin Örneklenmesi
+ Kömürün Yıkanabilirliğinin Belirlenmesi
+ Devrelerde Madde Denkliğinin Hesaplanması
+ Performans Değerlendirme
+ Kömür Yıkama Devresi Tasarımı
+ Ekipmanların Matematiksel Modellerinin Oluşturulması
+ Devrelerin Simülasyon Yardımıyla İşlem Değişkenlerinin Etkilerinin Ortaya Konması
+ Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara