Eğitim Amaçları
Ülkemizdeki maden mühendisliği bölümleri arasında seçkin bir yere sahip olan Bölümümüzün, madenlerin işletilmesi ve zenginleştirilmesi konularında bilgi sahibi, sürekli iyileşmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilgisayar kullanabilen, sosyal ve çağın gerektirdiği niteliklere sahip maden mühendisleri yetiştirebilmek için özgörevleriyle uyumlu beş eğitim amacı aşağıdaki gibidir.
  • Endüstride veya lisansüstü çalışmalarda başarılı olmak için maden mühendisliğinin gerektirdiği tüm temel kavramlar ve güncel konular hakkında bilgi sahibi olan,
  • Bir maden ocağının ya da proses tesisinin tasarımı ve işletmesi konularında bilgili olan,
  • Maden hukuku, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgili ve bilinçli olan,
  • Alanındaki problemleri mühendislik bakış açısıyla algıyabilen, analiz edebilen, en doğru çözüm yolunu saptayabilen ve bu çözümü mevcut teknolojilerin sunduğu olanakları kullanarak en verimli şekilde uygulayabilen,
  • Kariyerinde başarıya ulaşmak ve mesleki gelişimi için gerekli takım çalışması ve iletişim becerilerine sahip, kendi kendine öğrenme yetisi ve etik davranışlar hakkında farkındalığı olan mühendisler yetiştirmektir.
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara