Documents

YAZ STAJI İLE İLGİLİ BELGELER

Stajlar Hakkında Yardımcı Bilgiler
Stajlar hakkında öğrencilerimizin bilmesi gereken konuları bu dokümanda bulabilirsiniz.

2014 Staj Duyurusu
2014 yılı stajları hakkında bilgileri bu belgede bulabilirsiniz.

2014 Staj Sigorta Formları
2014 yılında staj yapacak öğrencilerimize gerekli olacak sigorta formlari bu belgede bulunmaktadır.

Kurum ve Kuruluşlar
Staj yapacak öğrencilerimize fikir vermesi açısından, önceki yıllarda staj için öğrenci kabul etmiş olan kurum-kuruluşları ve iletişim bilgilerini içermektedir.

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Öğrencilerimizin zaman zaman ihtiyaç duyduğu bazı dilekçelerin örnekleri aşağıda bulunmaktadır.

22 Kredinin Üstünde Ders Alma Dilekçesi
Mezun durumdaki öğrencilerin 22 krediden fazla ders alabilmeleri için bu dilekçeyi kullanmaları gerekmektedir.

Mazeret Sınavı Talep Dilekçesi
Sağlık sorunları sebebiyle girilemeyen sınavlar için kullanılacaktır.

Ayrılma Fişi
Bölümden mezuniyet veya ayrılma durumunda ilişik kesme işlemleri sırasında kullanılacaktır.

Pasaport Harç Muafiyeti Dilekçesi
Öğrencilerimizin yurtdışına çıkmaları için pasaport çıkartırken pasaport harç bedelinden muaf tutulabilmeleri için bu dilekçeyi kullanmaları gerekmektedir.

Seçmeli Ders Değişikliği Dilekçesi
Daha önce alarak başarısız olunan seçmeli derslerin farklı seçmeli dersler ile değiştirilmesi için kullanılacaktır.

Tek Ders Sınav Hakkı Dilekçesi
Tek ders sınav hakkına sahip olan öğrencilerimizin bu haklarını kullanmak üzere doldurmaları gerekmektedir.

Hacettepe University Mining Engineering Department
06800 Beytepe Ankara