Program Çıktıları
Bölümümüzün program çıktıları aşağıdaki gibidir.
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini maden mühendisliği uygulamalarında kullanır.
 • Alanında deney tasarlama, yapma ve uygun bir sonuca ulaşmak için veri analizleme ile yorumlama becerilerine sahiptir.
 • Maden mühendisliğinin gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlayabilir.
 • Bireysel ve disiplinlerarası ekiplerde çalışabilir.
 • Profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincindedir.
 • Yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
 • Maden mühendisliğinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerinin farkındadır.
 • Hayat boyu öğrenme ve profesyonel gelişmenin gerekliliğinin farkındadır.
 • Alanındaki güncel araştırma ve konuların farkındadır.
 • Maden mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve en son mühendislik araçlarını kullanır.
 • Alternatif çözümler üretebilme ve optimum çözümü seçme becerisine sahiptir.
 • İlgi duyduğu alanlarda literatür ve teknolojiyi izleme becerisine sahiptir.
 • Profesyonel uğraşlarında toplumsal, hukuki, çevresel, ekonomik, sağlık ve iş güvenliği konularını dikkate alır.
 • Profesyonel yaşam hakkında bilgili, iş hayatına uyumlu, girişimci ve ulusal/uluslararası rekabete açıktır.
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara