Staj

Üniversitemizde eğitim öğretime 3 hafta ara verilmesi nedeniyle zorunlu yaz stajı ön kayıt başvuruları 17.04.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. | 17.03.2020

2020 yılında staj yapılabilecek muhtemel kurum/kuruluşlar | 06.03.2020

2020 Yılı zorunlu yaz stajı ön kayıt başvurusu | 02.03.2020

Yaz Stajı İle İlgili Belgeler

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Zorunlu ve Gönüllü Yaz Stajı Uygulama İlkeleri | 28.02.2020

MÜH 103 (HAS 222), MÜH 104 (HAS 223) ve MAD 238 kodlu İSG derslerinin herhangi birinden başarılı olan öğrencilerimiz staj yapacakları kurumdan alacakları zorunlu İSG eğitiminden muaf tutulabilirler. Bu muafiyet staj yapılacak kurumun takdirindedir. Aldığınız ve başarılı olduğunuz İSG dersinin zorunlu İSG eğitimi yerine sayılması konulu dilekçe ve ilgili dersten başarılı olduğunuza dair alacağınız transkripti, İŞYERİNE BAŞVURU ve KABUL FORMU ile ilgili staj yapmak istediğiniz kuruma göndermeniz tavsiye edilmektedir. | 28.02.2020

(İSTEĞE BAĞLI STAJ İÇİN) İş yeri başvuru ve kabul formu | Güncelleme: 25.02.2020

(ZORUNLU STAJ İÇİN) İş yeri başvuru ve kabul formu | Güncelleme: 25.02.2020

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında staj yapan ve ücret alan öğrencilerin staj sonunda bölümümüze teslim etmeleri gereken evraka buradan ulaşabilirsiniz.
NOT: - Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur.
- Öğrenci işletmeden ücret almıyorsa bu formun doldurulmasına gerek yoktur.
- İşletmeler Stajyer Öğrenciye ödenen ücret bordrosunu bu forma ekleyeceklerdir. | İlan: 19.03.2019

Staj sigorta sağlık hizmeti alan ve almayan öğrenciler için beyan dilekçesi | İlan: 19.02.2016

İsteğe bağlı staj yapacak öğrencilerimizin sigorta primleri ile ilgili yönetim kurulu kararı | Güncelleme: 25.04.2018

Yaz stajı rapor yazım kılavuzu | İlan: 25.12.2014

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara