Stratejik Plan
Yeraltı zenginlikleri ülkelerin en önemli ekonomik kaynakları olup toplumların bugünkü teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında etkin bir role sahiptir. Bu nedenle yer altı kaynaklarına verilen önem her geçen gün daha da artmaktadır. Bu noktadan hareketle, gerek maden mühendisi yetiştirilmesi gerekse de bilimsel tabanlı teknik çözümler sunulabilmesi madencilik sektörünün gelişimi için büyük önem etmektedir. Bölümümüz de bu sorumluluğun bilincinde olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda çağın gereksinimlerini dikkate alarak madencilik sektörüne destek olabilmek amacıyla sürekli kendini yenilemektedir. Bu yenilemenin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin ancak detaylı bir stratejik planlama çerçevesinde mümkün olabileceği düşünülerek belirli bir dönemini kapsayan bir stratejik plan hazırlanmıştır. Stratejik planımız önümüzdeki süreçte yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmek istediğimiz çalışmalarımızın bir rehberi niteliğindedir.
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara