Bölüm Tarihçesi

1966-1967 yıllarında Hacettepe Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (M.T.A.) tarafından yerbilimleri konusunda bir araştırma enstitüsü kurulması planlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde iki programdan (Maden ve Jeoloji) oluşan Yerbilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Bu eğitim kurumuna M.T.A., öğretim elemanları sağlamış ve laboratuvar olanakları ile destek olmuştur. Ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak maden programı, cevher hazırlama ağırlıklı olarak 1968 yılında eğitime başlamıştır.


Konusunun uzmanı yerbilimciler tarafından başlatılan eğitim Yerbilimleri Enstitüsü adı altında beş yıl boyunca devam etmiştir. 1974 yılında Yerbilimleri Enstitüsü, Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerine ayrılmıştır.


Başlangıçta Türkçe olan eğitim dili, 1997 yılında İngilizce olmuştur.


Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara