Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlileri

Maden İşletme Anabilim Dalı

Dr. Mehmet Suphi ÜNAL
Araştırma Görevlisi

msunal@hacettepe.edu.tr

Dr. Süleyman Yasin KILLIOĞLU
Araştırma Görevlisi

syasink@hacettepe.edu.tr

Webpage

 

Cevher Hazırlama Anabilim Dalı

Dr. Özgür ÖZCAN
Araştırma Görevlisi
Staj Koordinatörü

ozgurozcan@hacettepe.edu.tr

AVESIS

Dr. N. Alper TOPRAK
Araştırma Görevlisi

natoprak@hacettepe.edu.tr

Dr. Deniz ALTUN
Araştırma Görevlisi

deksi@hacettepe.edu.tr

Dr. Damla İZERDEM
Araştırma Görevlisi

damlagucbilmez@hacettepe.edu.tr