Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
Program Çıktıları

Program Çıktıları

 • PÇ 1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini maden mühendisliği uygulamalarında kullanır.
 • PÇ 2: Maden Mühendisliği alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, karmaşık bir mühendislik problemini tanımlar ve uygun analiz yöntemlerini seçip çözebilir, alternatif çözüm üretebilir.
 • PÇ 3: Maden Mühendisliğinin gereksinimlerini karşılamaya yönelik karmaşık bir sistemi, cihazı veya süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, modern tasarım yöntemleri kullanarak tasarlayabilir.
 • PÇ 4: Alanındaki karmaşık bir problemi çözebilmek için gerekli modern teknikleri, bilgisayar destekli program ve araçları seçip kullanabilir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgilidir.
 • PÇ 5: Alanına özgü güncel araştırma konularını inceleyebilir, deney tasarlama, deney yapma, veri toplayıp analiz edip sonuçlarını yorumlayabilir.
 • PÇ 6: Türkçe ve İngilizce olmak üzere yazılı ve sözlü iletişim kurabilir, rapor hazırlayabilir ve etkin sunum yapabilir, açık ve anlaşılır talimat alma ve verme becerisine sahiptir.
 • PÇ 7: Bireysel ve disiplinlerarası ekiplerde çalışabilir.
 • PÇ 8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış, kendini sürekli yenileyebilmek için alanındaki güncel literatür ve teknolojiyi izleme becerisine sahiptir.
 • PÇ 9: Mesleki ahlak ve etik sorumluluklarının bilincindedir, etik değerlerini korur ve ona uygun davranır.
 • PÇ 10: Maden Mühendisliğinin güncel sorunlarının farkında ve bunların toplum, ekonomi, sağlık, çevre, hukuk ve iş güvenliği üzerindeki etkilerini dikkate alır.
 • PÇ 11: Mesleki yaşam, sürdürülebilir kalkınma, proje yönetimi, risk ve değişiklik yönetimi hakkında bilgili, yenilikçi, girişimci ve ulusal/uluslararası rekabete açıktır.

Eğitim Amaçları

 • PEA 1: Meslek hayatında üstleneceği tüm görevlerde başarılı olabilmesi için güncel teknolojik ve mühendislik bilgi donanımına sahip olan,
 • PEA 2: Alanındaki problemleri mühendislik bakış açısıyla algıyabilen, araştıran, analiz edebilen, tasarlayan, en doğru çözüm yolunu saptayabilen ve bu çözümü güncel teknolojilerin sunduğu olanakları ve araçları kullanarak en verimli şekilde uygulayabilen,
 • PEA 3: Mesleki sorumluluğunun çevre, sağlık, iş güvenliği, ekonomi ve toplumsal alandaki öneminin bilincine sahip ve etik davranışlar hakkında farkındalığı olan,
 • PEA 4: Kariyerinde başarıya ulaşmak ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış, takım çalışması, proje yönetimi, yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmektir.