Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
Uzmanlar

Kimyager Yasemin ÖZTÜRK
Uzman

yozdil@hacettepe.edu.tr